Kalorama Festival, Lisbon 1-3 September 2022

WHAT: Kaloama Festival
WHEN: 1-3 September 2022
WHERE: Bela Vista Park, Lisbon, Portugal

Who is appearing: 

Disclosue, Jessie Ware & Jake Shears, Arctic Monkeys, The Chemical Brothers, Bonobo, Kraftwerk so far.

More info: meokalorama.pt

Also Read: 24 hours in Lisbon

Source : https://www.thetravelmagazine.net/kalorama-festival-lisbon-1-3-september/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *